کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه خاتون(س) کاشمر

گزارشی از فعالیت های کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه خاتون(س)

کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه خاتون(س) کاشمر

گزارشی از فعالیت های کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه خاتون(س)

کلاس های سال 93


(برگزاری کلاس های احکام،غبارروبی مسجد به کمک اعضای کانون، اردو های خارج از شهر،اختتامیه کلاس های کانون همراه با جوایز و پذیرایی،تشکیل تیم فوتسال کانون،راهپیمایی و...)